10.06

Звіт з управління та аудиторський звіт за 2021 рік