15.04

Запорізький Автомобілебудівний Завод пройде процедуру санації

 

Днями було винесено рішення про введення процедури санації в рамках порушеної справи про відновлення платоспроможності щодо Запорізького Автомобілебудівного Заводу. Українське підприємство, єдине в країні, яке має повний цикл виробництва, пройде процедуру санації.

 

Значення цього рішення для збереження промислового потенціалу країни важко переоцінити. В умовах пошуку Україною шляхів власної ідентичності та інтеграції в Європейський і світовий простір актуальним залишається вирішення проблеми розвитку інноваційної моделі економіки та її складової - автомобільної промисловості, яка традиційно демонструє здатність генерувати нові технології і здійснювати потужний мультиплікативний вплив на розвиток інших видів діяльності.

 

Рішення проблеми інтенсифікації автомобілебудування в умовах загострення економічної та енергетичної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших пріоритетів державної промислової політики, оскільки високопродуктивне і якісне виробництво автомобілів відкриває значні резерви збільшення його обсягів з метою забезпечення потреб внутрішнього ринку і стабільного експорту продукції.

 

Трансформація українського суспільства вимагає відновлення промислового потенціалу України, що безпосередньо залежить від нарощування потужностей автомобілебудівної галузі, збільшення обсягів продажів вітчизняних автомобілів, досягнення ефективної противаги конкуренції на світових ринках.

 

 

Значення автомобілебудування зростає в умовах глибинних змін в інформаційних і сучасних інноваційних технологіях, необхідність освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції на внутрішньому і зовнішньому автомобільному ринку, досягнення інвестиційної привабливості галузі в зв'язку з вступом України до СОТ. Актуальним залишається і вирішення проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу країни.

 

Але, рішення, яке виніс Господарський суд, це тільки перший крок, на шляху відновлення повноцінного функціонування заводу. Для відновлення діяльності необхідна і воля держави, яка повинна вести діяльність зі створення сприятливого інвестиційного клімату, встановлення миру й подолання політичної нестабільності, а також відродження внутрішнього ринку нових автомобілів.

 

Альтернативною внутрішньому ринку може стати виконання замовлень на виробництво від світових автовиробників на експорт, оскільки технічне оснащення заводу і його ключовий персонал це дозволяють, це є розгалуженою практикою серед автовиробників, і Запорізький Автомобілебудівний Завод може зайняти гідне місце серед інших промислових гігантів. Саме ці складові стануть фундаментом того, що завод знову буде готовий працювати і виробляти, як свої моделі авто, так і виконувати замовлення світових виробників по виробництву автомобілів.

 

Винесена ухвала передбачає реалізацію плану санації, який розрахований на 6 місяців. Ключовими моментами плану є положення, що передбачають відновлення платоспроможності Запорізького Автомобілебудівного Заводу, збереження інфраструктури і виробничих потужностей, а також відновлення виробництва автомобілів. Це відповідає інтересам національної економіки України, яка переживає важкі часи, і відображає розуміння з боку кредиторів зовнішнього характеру факторів, які призвели до зупинки виробництва, і безумовну підтримку ними зусиль заводу по збереженню виробничого потенціалу.

Також важливим є те, що в плані санації враховані і такі аспекти діяльності промислового підприємства, як поліпшення соціальної сфери заводу, що разом з відновленням платоспроможності, дозволить зберегти існуючі та створити нові високотехнологічні робочі місця, а також здійснювати податкові відрахування до бюджетів різних рівнів. Крім того, це, в свою чергу, забезпечить розвиток діяльності виробників і постачальників комплектуючих, де також будуть зайняті люди.

 

«Ми вітаємо рішення Господарського суду, який прийняв зважене і раціональне рішення. Завдяки процедурі санації підприємство зможе відновити свою діяльність. Але, набагато важливіше те, що Україна, як промислова держава, в процесі санації можливо вдастся зберегти найважливіший для галузі завод. Багато країн вибирають в якості точки зростання саме автомобільну промисловість, і ми сподіваємося, що відродження Запорізького Автомобілебудівного Заводу стане сигналом для держави, яка зверне увагу на галузь і почне створювати умови для інвесторів», зазначив Микола Євдокименко, який і сьогодні продовжує відповідати за організацію роботи завода.

 

Нагадаємо, що по відношенню до Запорізького Автомобілебудівного Заводу в кінці минулого року було порушено справу про відновлення платоспроможності, в зв'язку з важким становищем заводу, причинами якого стали драматичне скорочення ринку нових автомобілів, втрата зовнішніх ринків збуту, викликаних змінами геополітичних умов, а також катастрофічне зростання боргових зобов'язань за валютними кредитами, викликане девальвацією національної валюти.