29.04

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік