22.04

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 21.04.2016 р.