27.01

Проміжна інформація емітента за ІV квартал 2021 року