29.10

Проміжна інформація емітента за ІІІ квартал 2021 року