22.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 22.04.2020.