08.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 08.04.2020.

Особлива інформація

Кваліфікований електронний підпис