20.03

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів