04.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", що відбудуться 08 квітня 2020 року