13.02

Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2 повідомляє, що до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 лютого 2015 року об 09:00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), внесені доповнення. Порядок денний доповнений питаннями 17, 18,19 наступного змісту:
«17. Затвердження Положення про Правління Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання»;
«18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання»;
«19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання»;
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане «23» січня 2015 року у «Бюлетень. Цінні папери України» № 11 (4055). Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів опубліковане «13» лютого 2015 року у «Бюлетень. Цінні папери України» №26.
Голова Правління О.М. Козіс.