26.04

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акіонерів АТ "Українська Автомобільна Корпорація", що відбулися 25.04.2018 р.

Підсумки голосування з питань порядку денного

на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566)

 

03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90

                                                                                                                                                                                            25 квітня 2018 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкіна Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

 

Результати голосування:

«за» - 5 995 290  голосів, тобто 99,79% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 2222 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 10 314 голосів, тобто 0,17% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкіна Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.          Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича;

2.2.          Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

 

Результати голосування:

«за» -  5 990 517  голосів, тобто 99,71% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 17309 голосів, тобто 0,29% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1.          Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича;

2.2.          Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.          Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-                      Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-              Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-              Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-              Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-              Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-              Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-              Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-              Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-              Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-              Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-              Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-              Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-              Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-              Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-              Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-              Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

 

Результати голосування:

«за» - 5 988 295  голосів, тобто 99,67 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 19 531 голосів, тобто 0,33% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1.          Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-                      Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-              Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-              Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-              Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-              Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-              Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-              Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-              Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-              Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-              Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-              Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-              Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-              Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-              Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-              Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-              Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

 ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.     Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

 

Результати голосування:

«за» -  5 982 411 голосів, тобто 99,58% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 22 944 голосів, тобто 0,38% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» -  2 471 голосів, тобто 0,04% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1.     Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

 П’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.          Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік;

5.2.     Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 411  голосів, тобто 99,577% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 166 голосів, тобто 0,419 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 249 голосів, тобто 0,004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1.          Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік;

5.2.     Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

 

 ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.          Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

-              Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

-              Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 660  голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1.          Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

-              Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

-              Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.     Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

-              чистий прибуток Товариства, що складає 254722 тис.грн., залишити нерозподіленим.

7.2.          Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 411  голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 415 голосів, тобто 0,42 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1.     Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

-              чистий прибуток Товариства, що складає 254722 тис.грн., залишити нерозподіленим.

7.2.          Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.          Схвалити  укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

-  значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства

- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою  

вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість  яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2.    Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 411  голосів, тобто 94,50 % голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 25 415 голосів, тобто 0,40 % голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1.          Схвалити  укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

-  значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства

- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою  

вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість  яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2.    Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.    Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

 

Результати голосування:

«за» - 17 309  голосів, тобто 0,288% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 5 990 268 голосів, тобто 99,708% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

 

 ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.    Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 03.01.2017 року таким, що втратило чинність.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

 

Результати голосування:

«за» - 17 309  голосів, тобто 0,288% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 5 990 268 голосів, тобто 99,708% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

 

 ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1.    Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Мохна Є.Г. та Гамалій Ж.А.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

 

Результати голосування:

«за» - 6 007 577  голосів, тобто 99,996% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 249 голосів, тобто 0,004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

11.1.    Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Мохна Є.Г. та Гамалій Ж.А.

 

 

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1.  Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2.  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 411  голосів, тобто 99,577% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 166 голосів, тобто 0,419 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 249 голосів, тобто 0,004% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

12.1.  Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2.  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

 

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1.        Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 660  голосів, тобто 99,58 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

13.1.        Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

 ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

14. Обрання членів Ревізійної комісії. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

14.1.                        Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі з числа запропонованих кандидатур: Гамалій Жанна Анатоліївна, Мохна Єгор Григорович, Уласенко Юлія Олександрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

 

Результати голосування:

За кандидатуру Гамалій Ж.А. – 5 982 660 голосів;

За кандидатуру Мохна Є.Г. – 5 982 660 голосів;

За кандидатуру Уласенко Ю.О. – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 50 332 голосів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

 

Вирішили:

14.1.        Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі: Гамалій Жанна Анатоліївна, Мохна Єгор Григорович.

 

 

П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

15.1.        Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

15.2.        Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

 

Результати голосування:

«за» - 5 982 660  голосів, тобто 99,58% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 25 166 голосів, тобто 0,42% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та м