27.04

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "Українська автомобільна корпорація", що відбулись 25.04.2017 р.