14.04

Особлива інформація. Зміни у складі посадових осіб 13.04.2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 13 квітня 2011 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:


Звільнено:
Голову Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серія СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Виноградова Анатолія Григоровича, паспорт серія СН №696324, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.1998р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0001%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Кузнецову Світлану Вікторівну, паспорт серія СО 795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002 р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00002%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Корольчука Юрія Степановича, паспорт серія АС №007875, виданий Луцьким РВ УМВС України у Волинській області 09.02.1996р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серія НА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Наглядової Ради Безпечного Віктора Григоровича, паспорт серія СН №482599, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.05.1997 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Голову Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серія КА №902611, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 25.09.1998р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Члена Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі. Строк повноважень склав 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Призначено:
Членом Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 30 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Членом Наглядової Ради Кузнецову Світлану Вікторівну, паспорт серія СО 795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002 р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00002%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 1 акція. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Радник Почесного Президента; Заступник Голови Правління; Заступник Голови Правління з питань економіки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Членом Наглядової Ради Безпечного Віктора Григоровича, паспорт серія СН №482599, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.05.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор філії; заступник директора філії; директор товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Членом Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серія КА №902611, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 25.09.1998р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник начальника фінансово-економічного департаменту; начальник фінансово-економічного департаменту; начальник департаменту управлінського обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Членом Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович