29.04

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ вул. Червоноармійська, буд. 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)235-20-31 (044)206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Немає

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради  відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Голову Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради  відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Члена Наглядової Ради Кузнецову Світлану Вікторівну, паспорт серія СО 795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002 р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00002%. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Члена Наглядової Ради Безпечного Віктора Григоровича, паспорт серія СН №482599, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.05.1997 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу  Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Голову Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серія КА №902611, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 25.09.1998р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу  Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Члена Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради  відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

Членом Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 30 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

Членом Наглядової Ради Кузнецову Світлану Вікторівну, паспорт серія СО 795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002 р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00002%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 1 акція. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Радник Почесного Президента; Заступник Голови Правління; Заступник Голови Правління з питань економіки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

 

Членом Наглядової Ради Безпечного Віктора Григоровича, паспорт серія СН №482599, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.05.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Генеральний директор філії; заступник директора філії; директор товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

 

Членом Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серія КА №902611, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 25.09.1998р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник начальника фінансово-економічного департаменту; начальник фінансово-економічного департаменту; начальник департаменту управлінського обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу  Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

Членом Ревізійної комісії Уласенко Юлію Олександрівну,  паспорт серії ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 25квітня 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено (обрано):

Головою Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 30 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 25 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 25 квітня 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено (обрано):

Головою Ревізійної комісії Уласенко Юлію Олександрівну,  паспорт серії ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)