22.04

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб. 21.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Червоноармійська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства .

Посадова особа Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займає посаду Голова Наглядової Ради, припиняє свої повноваження з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

 

Рішення про припинення повноважень з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

 

Рішення про припинення повноважень з 01.05.2016 року  прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.).

Посадова особа Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

 

Рішення про обрання з 01.05 2016 року прийнято Загальним Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обраний на посаду Член Наглядової Ради з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних Зборів акціонерів.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець. Заступник Директора автоцентру.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області) обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Філії, Заступник Директора Філії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Лазарєв Антон Олександрович (паспорт: серія СН номер 099281 виданий 06.02.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління, юрист, Начальник відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання з 01.05.2016 року прийнято Загальними Зборами акціонерів 21.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2016 р.) у зв'язку з переобранням  складу Наглядової Ради Товариства.

Виноградов Анатолій Григорович (паспорт: серія СН номер 696324 виданий 13.03.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00008%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00008%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років особа інші посади не займала.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)