19.11

Особлива інформація: відомості про рішення емітента про утворення філії від 16.11.2012 р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068216

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 16/11/2012-1 від 16 листопада 2012 року) прийнято рішення про створення АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», з місцезнаходженням: м. Київ, Столичне шосе, 90, яка буде виконувати наступні функції: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортним засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Причина прийняття рішення: розширення господарської діяльності Товариства.

 

3. Підпис

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

3.2. Голова Правління                                                                                                                    Козіс О.М.

м.п.

19.11.2012 року