04.03

Особлива інформація: відомості про рішення емітента про ліквідацію (закриття) філії від 01.03.2012 р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068216

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 01/03/2013-1 від 01 березня 2013 року) прийнято рішення про ліквідацію (закриття) ФІЛІЇ «ПЕТРІВКА-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 21450753, місцезнаходження: 04074, м. Київ, Оболонський р-н, пр-т Московський, буд. 22), яка виконувала наступні функції: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортним засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Причина прийняття рішення: оптимізація  структури та зниження адміністративних витрат Товариства.

 

3. Підпис

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

3.2. Голова Правління                                                                                                                    Козіс О.М.

м.п.

04.03.2013 року