11.07

Особлива інформація. Рішення Емітента про припинення його Філії

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 03121566

3. Місцезнаходження 01004 Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс 0442068216 0442068216

5. Електронна поштова адреса o.yamkina@ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 07 липня 2017 року (Протокол №563 від 07 липня 2017 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «ЕКСПРЕС-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 23698227), з місцезнаходженням: 02160, м. Київ, Дніпровський район, пр-т Возз’єднання, будинок 7 Б, що виконувала функції, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

10.07.2017

(дата)