18.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 17.03.2014

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068216
5. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол №17/03/2014-1 від 17  березня 2014 року) та у зв’язку з поданою Шарвадзе Н.З. заявою відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Обрано (призначено):
Заступником Голови Правління Товариства Шарвадзе Наталію Зауріївну, (паспорт СА856250, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 03 вересня 1998 року) з 17 березня 2014 р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Голова Правління, Фінансовий директор, Заступник начальника управління взаємодії з VIP клієнтами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол №17/03/2014-1 від 17  березня 2014 року) у зв’язку з затвердженням нового складу Правління та переобранням всього складу Правління на новий строк   відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Звільнено (припинено повноваження):
Голови Правління Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14 травня 1996р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Бей Наталiї Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06 липня 1999р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Макаренка Сергiя Олександровича (паспорт серії АК 405958, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23 грудня 1998р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Папашева Олега Хайрулловича (паспорт серії СА 803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15 серпня 1998р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт серії СН 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08 червня 2004р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Федорова Олександра Олександровича (паспорт серії СА 174290, виданий Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй областi 13.06.1996р.) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступника Голови Правлiння Мохну Єгора Григоровича (паспорт серії СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995 р. ) 17 березня 2014р. Строк повноважень склав 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 

Члена Правління-Головного бухгалтера Вертiйової Антонiни Дмитрiвни (паспорт серії СН 828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25 червня 1998р.) 11 березня 2014 р. Строк повноважень склав 1 рік 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано (призначено):
Головою Правління Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14 травня 1996р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління, Перший вiце-президент, вiце-президент-Директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник комп’ютерного центру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Бей Наталiю Олександрiвну (паспорт серії СО 172271, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06 липня 1999р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Макаренка Сергiя Олександровича (паспорт серії АК 405958, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23 грудня 1998р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, начальник департаменту iнформацiйного забезпечення та захисту економiчних інтересів, помiчник Голови Правлiння з зовнiшньо-економiчних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Папашева Олега Хайрулловича (паспорт серії СА 803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15 серпня 1998р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння, Голова Ради Директорiв. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт серії СН 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08 червня 2004р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 30 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, генеральний директор товариства, генеральний директор філіалу, помічник генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Федорова Олександра Олександровича (паспорт серії СА 174290, виданий Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй областi 13.06.1996р.) з 17 березня 2014р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правління, начальник департаменту маркетингу та стратегічного планування, начальник відділу аналітики департаменту маркетингу та стратегічного планування. Непогашеної судимості за корисливі та посадо00ві злочини не має.

Заступником Голови Правлiння Мохну Єгора Григоровича, паспорт серії СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995 р. ) з 17 березня 2014р. строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить посадовій особі: 0 акцій. Cтрок повноважень не визначений. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правління, начальник департаменту контролінгу; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Правління-Головним бухгалтером Вертiйову Антонiну Дмитрiвну (паспорт серії СН 828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25 червня 1998р.) з 17 березня 2014р, строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Член Правління-Головний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
2. Голова Правління                                                                                                         Козіс О.М.
м.п.