26.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акіцонерів 25.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства .

Посадова особа Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займає посаду Голова Наглядової Ради, припиняє свої повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.).

Посадова особа Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 25.04.2017 року).

Посадова особа Виноградов Анатолій Григорович (паспорт: серія СН номер 696324 виданий 13.03.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00008%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів Товариства  25.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 25.04.2017 року).

Посадова особа Лазарєв Антон Олександрович (паспорт: серія СН номер 099281 виданий 06.02.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання  прийнято Загальним Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обраний на посаду Член Наглядової Ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець. Заступник Директора автоцентру.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Представник акціонера ПРАТ «Автокапітал».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Філії, Заступник Директора Філії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Представник акціонера ПРАТ «Автокапітал».

Рішення про обрання  прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Представник акціонера ПРАТ «Автокапітал».

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)