25.10

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента 24.10.2012 р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua/

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 24/10/2012-1 від 24 жовтня 2012 року) в зв’язку з переобранням всього складу Правління на новий строк відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження:

Голови Правління Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14 травня 1996р.) 24 жовтня 2012р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Бей Наталiї Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06 липня 1999р.) 24 жовтня 2012р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правління Мюллера Ганса Геріберта (паспорт C4X7427TJ, виданий Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні, м. Київ 02 березня 2011р. та дійсний до 01 березня 2017 року) 24 жовтня 2012р. Строк повноважень склав 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Макаренка Сергiя Олександровича (паспорт серії АК 405958, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23 грудня 1998р.) 24 жовтня 2012р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Папашева Олега Хайрулловича (паспорт серії СА 803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15 серпня 1998р.) 24 жовтня 2012 р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт серії СН 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08 червня 2004р.) 24 жовтня 2012 р. Строк повноважень склав 5 місяців. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Федорова Олександра Олександровича (паспорт серії СА 174290, виданий Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй областi 13.06.1996р.) 24 жовтня 2012 р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступника Голови Правлiння Фiлiпенка Сергiя Вадимовича (паспорт серії СА 926819, виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 12 січня 1999р.) 24 жовтня 2012 р. Строк повноважень склав 2 роки 6 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Члена Правління-Головного бухгалтера Вертiйової Антонiни Дмитрiвни (паспорт серії СН 828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25 червня 1998р.) 24 жовтня 2012 р. Строк повноважень склав 1 рік 5 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Обрано:

Головою Правління Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14 травня 1996р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління, Перший вiце-президент, вiце-президент-Директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник комп’ютерного центру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Бей Наталiю Олександрiвну (паспорт серії СО 172271, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06 липня 1999р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правління Мюллера Ганса Геріберта (паспорт C4X7427TJ, виданий Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні, м. Київ 02 березня 2011р. та дійсний до 01 березня 2017 року) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Макаренка Сергiя Олександровича (паспорт серії АК 405958, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23 грудня 1998р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, начальник департаменту iнформацiйного забезпечення та захисту економiчних інтересів, помiчник Голови Правлiння з зовнiшньо-економiчних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Папашева Олега Хайрулловича (паспорт серії СА 803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15 серпня 1998р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння, Голова Ради Директорiв. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт серії СН 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08 червня 2004р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 30 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правлiння, генеральний директор товариства, генеральний директор філіалу, помічник генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Федорова Олександра Олександровича (паспорт серії СА 174290, виданий Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй областi 13.06.1996р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правління, начальник департаменту маркетингу та стратегічного планування, начальник відділу аналітики департаменту маркетингу та стратегічного планування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Заступником Голови Правлiння Фiлiпенка Сергiя Вадимовича (паспорт серії СА 926819, виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 12 січня 1999р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Заступник Голови Правління, головний конструктор-начальник вiддiлу конструкторського бюро. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Членом Правління-Головним бухгалтером Вертiйову Антонiну Дмитрiвну (паспорт серії СН 828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25 червня 1998р.) з 25 жовтня 2012р., строком на 4 (чотири) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Член Правління-Головний бухгалтер,  головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович