22.05

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента 22.05.2012р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua/

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 22/05/2012-1 від 22 травня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:

Заступника Голови Правління Васадзе Вахтанга Таріеловича (паспорт серії СН № 127347, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.1996р.), з 22.05.2012р., без зазначення строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0005%. Розмір пакету акцій, що належить посадовій особі: 30 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: генеральний директор товариства, генеральний директор філіалу, помічник генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович