10.10

Особлива інформація емітента. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 07.10.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

0442068216 0442068216

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 07 жовтня 2016 року (Протокол №524 від 07 жовтня 2016 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства  ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР УМАНСЬКИЙ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 35918531), з місцезнаходженням:20300,  Черкаська область, м. Умань, шосе Ленінградське, будинок 6 км, що виконувала функції, пов'язані з торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

10.10.2016

(дата)