08.12

Особлива інформація емітента (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)