01.07

Особлива інформація емітента 30.06.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 Київ Червоноармійська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

0442068216 0442068216

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 30 червня 2015 року (Протокол № 455/3 від 30 червня 2015 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства  АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 24256282), з місцезнаходженням: 03680,  м.Київ, Голосіївський район, вулиця Столичне шосе, будинок 90), що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами.

Відповідно до рішення Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 30 червня 2015 року (Протокол № 455/2 від 30 червня 2015 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства  ФІЛІЮ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 39376140), з місцезнаходженням: 68000,  Одеська обл., м.Іллічівськ, вулиця Промислова, будинок 1), що виконувала функції з надання послуг, пов’язаних з транспортним обробленням вантажів.

Відповідно до рішення Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 30 червня 2015 року (Протокол № 455/1 від 30 червня 2015 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства  ФІЛІЮ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 24917878), з місцезнаходженням: 03045,  м.Київ, Голосіївський район, вулиця Новопирогівська, будинок 58), що виконувала функції, пов’язані з транспортним обробленням вантажів, та вантажним залізничним транспортом.

Відповідно до рішення Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 30 червня 2015 року (Протокол № 455 від 30 червня 2015 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства  ФІЛІЮ «УАК-1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 25680970), з місцезнаходженням: 04073,  м.Київ, Оболонський район, Московський проспект, будинок 22, що виконувала функції з надання послуг, пов’язаних з торгівлею пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

01.07.2015

(дата)