26.02

Особлива інформація емітента 25.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Червоноармійська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

emitent@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Посадова особа Васадзе Ніна Таріелівна (паспорт: серія МЕ номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Посадова особа Кузнецова Світлана Вікторівна (паспорт: серія СО номер 795685 виданий 22.01.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00002%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Посадова особа Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Посадова особа Уласенко Юлія Олександрівна (паспорт: серія ВК номер 617369 виданий 17.07.2009 р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Посадова особа Літман Олександр Мойсейович (паспорт: серія КА номер 902611 виданий 25.09.1998 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області), яка займала посаду  Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами.

Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової Ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець, Заступник директора автоцентру.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Безпечний Віктор Григорович (паспорт: серія СН номер 482599 виданий 22.05.1997 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової Ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки .

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний Директор філії, Заступник Директора  філії..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області) обрано на посаду Член Наглядової Ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Гамалій Жанна Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 171156 виданий 01.10.2013 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві) обрано на посаду Член Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки .

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник Департаменту.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятих рішень акціонерами Товариства.

Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві) обрано на посаду Член Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління, начальник Департаменту.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 25.02.2015 р. (протокол №25/02/2015-1 від 25 лютого 2015 року).

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Наглядової Ради на підставі рішення річних Загальних Зборів акціонерів ( протокол від 25 лютого 2015 року).

Бандура Олександр Васильович (паспорт: серія СН номер 000859 виданий 10.09.1996 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обраний на посаду Голова Наглядової Ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки .

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець, Заступник Директора автоцентру.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією (протокол б/н від 25 лютого 2015 року)  25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання складу Ревізійної Комісії на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 25 лютого 2015 року).

Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Голова Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління, Начальник Департаменту.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою  (протокл №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі зміни складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві), яка займала посаду Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.

Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі зміни складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: серія СА номер 856250 виданий 03.09.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.

Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі зміни складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Філіпенко Сергій Вадимович (паспорт: серія СА номер 926819 виданий 12.01.1999 р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.

Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі зміни складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління - Головний бухгалтер, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.

Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року)  25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі зміни кількісного складу Правління та переобрання Голови Правління.

Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставізміни кількісного складу Правління та переобрання членів Правління Товариства.

Бей Наталiя Олександрiвна (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі зміни кількісного складу Правління та переобрання членів Правління .

Макаренко Сергiй Олександрович (паспорт: серія АК номер 405958 виданий 23.12.1998 р. Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) обрано на посаду Член Правління -Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  0  акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставізміни кількісного складу Правління Товариства та переобрання членів Правління.

Папашев Олег Хайруллович (паспорт: серія СА номер 803311 виданий 15.08.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 року) 25.02.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі зміни кількісного складу Правління та переобрання членів Правління Товариства.

Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)