08.09

Особлива інформація емітента 05.09.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 місто Київ вулиця Червоноармійська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

044-206-82-16 044-206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@hqbiz.biz

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу засідання Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 05.09.2014 року (Протокол № 289 від 05 вересня 2014 року), виникла особлива інформація щодо утворення філії Емітента, а саме:

у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення створити ФІЛІЮ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, буд. 1), що здійснюватиме такі основні види діяльності: транспортне оброблення вантажів; вантажний залізничний транспорт; складське господарство; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, будівництво житлових і нежитлових будівель.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Правлінням Емітента рішення про утворення філії Емітента.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)