16.04

Особлива інформація. Рішення Емітента про припинення його Філій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

0442068216 0442068216

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 13 квітня 2018 року (Протокол №588/2 від 13 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства ФІЛІЮ "КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР "УКРАВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" (ЄДРПОУ 24917878) з місцезнаходженням: 03045, м.Київ, Голосіївський район, Ново-Пирогівська, будинок 58, що виконувала функції, пов’язані з транспортним обробленням вантажів.

Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 13 квітня 2018 року (Протокол №588/2 від 13 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства ФІЛІЮ "АВТОЗАЗ-СЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", (ЄДРПОУ 26196153), з місцезнаходженням: 03045, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, будинок 90, що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)