26.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

emitent@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів товариства  25.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2018 року.

Посадова особа Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства  25.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25 квітня 2018 року.

Посадова особа Гамалій Жанна Анатоліївна (паспорт: серія TT номер 171156 виданий 01.10.2013 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол б/н від 25.04.2018 року.

Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві) обрано на посаду Член Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління .

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 25.04.2018 року.

Гамалій Жанна Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 171156 виданий 01.10.2013 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві) обрано на посаду Член Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник фінансово-економічного департаменту.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів .

Мохна Єгор Григорович (паспорт: серія СН номер 053992 виданий 26.09.1995 р. Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Голова Ревізійної Комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)