05.02

Особлива інформація емітента. Зміна складу посадових осіб 04.02.2019 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року)  04.02.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року)  04.02.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (паспорт: серія СO номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду член Правління - Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Бей Наталiя Олександрiвна (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління-Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Посадова особа Макаренко Сергій Олескандрович (паспорт: серія АК номер 405958 виданий 23.12.1998 р. Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду член Правління -Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Макаренко Сергiй Олександрович (паспорт: серія АК номер 405958 виданий 23.12.1998 р. Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) обрано на посаду Член Правління -Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Посадова особа Папашев Олег Хайруллович (паспорт: серія СА номер 803311 виданий 15.08.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Член Правління - Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Папашев Олег Хайруллович (паспорт: серія СА номер 803311 виданий 15.08.1998 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року)  04.02.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Посадова особа Васадзе Вахтанг Таріелович (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління -Заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою  (протокол №04/02/2019-1 від 04 лютого 2019 року) 04.02.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень Правління Товариства.

Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Правління - Заступник Голови Правлiння.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - Заступник Голови Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)