07.04

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», які відбудуться 08.04.2020 р.:
Загальна кількість акцій станом на 02.04.2020 р. – 6 330 618 штук простих іменних акцій;
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 02.04.2020 р. – 6 330 618 штук простих іменних акцій