24.04

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", які відбудуться 25.04.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 19.04.2018р. – 6 330 618 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 19.04.2018р. – 6 114 810 штук простих іменних акцій