02.12

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 03.01.2017 р.