29.04

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року